शेतकरी शेतीसाठी कोणती साधने वापरतात : सध्या शेतीमध्ये आधुनिकतेचे वारे वाहत आहे. शेतकरी आता आत्याधुनिक…