तुमच्या कृतीतून तुमचे व्यक्तिमत्व प्रकट होते - महात्मा गांधी

माणूस जे विचार करतो तसेच बनतो  - महात्मा गांधी

भीती हा शरीराचा आजार नसून तो आत्म्याला मारतो  - महात्मा गांधी

चांगला माणूस हा प्रत्येक जीवाचा चांगला मित्र असतो  - महात्मा गांधी

दुर्बल कधीही क्षमाशील असू शकत नाही. क्षमा हे बलवानांचे लक्षण आहे  - महात्मा गांधी

जिथे प्रेम आहे तिथे जीवन आहे  - महात्मा गांधी